ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Ravitsemus

ALSia sairastavan ravitsemushoidon tavoitteena on muun muassa ylläpitää riittävän ravinnon saantia, ehkäistä painon laskua, hidastaa lihaskatoa, tukea vastustuskykyä sekä parantaa elämänlaatua.

Tärkeää on saada riittävästi proteiinia. On hyvä syödä säännöllisesti ja tarpeeksi usein. Nielemisen vaikeutuessa on kiinnitettävä huomiota ruoan koostumukseen. On myös varmistuttava siitä, että ruoasta saa tarpeeksi energiaa. Tarvittaessa apuna voidaan käyttää täydennysravintovalmisteita (täydennysravintojuomia, -vanukkaita ja -jauheita).

PEG-ravitsemus tarkoittaa letkuravitsemusta. PEGin avulla turvataan ravitsemus, jos suun kautta syöminen ei ole riittävää tai turvallista. PEGin laittaminen ajoissa estää ravitsemustilan huononemista ja painonlaskua. PEG-letkun laittaminen ei estä syömistä suun kautta, mikäli tietynrakenteisia ruokia voi turvallisesti syödä. Letkuravitsemusvalmisteet ovat ALS-potilailla Kela-korvattavia.

Lähde

Luento Elämää ALSin kanssa -seminaarissa 4.5.2019, Sini Lähteenmäki, ravitsemusterapeutti (laill., TtM), HUS, Meilahden sairaala

Lisätietoa PEG-hoitokäytänteistä: Udd, Marianne & Molander, Pauliina: Perkutaaniseen endoskooppiseen gastrostomiaan tarvitaan paikallisia hoitopolkuja. Lääkärilehti 22/2018.