ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

ALS ja elämä -hankkeen toteuttama #Tukihaaste-kampanja sai runsaasti näkyvyyttä

Toukokuussa, kansainvälisenä ALS-kuukautena toteutetussa #Tukihaasteessa jaettiin lähes 100 kuvaa. Ihmiset jakoivat kuvia siitä, mikä tarjoaa heille tukea, kun elämä haastaa tavalla tai toisella. Samalla jaettiin tietoa ALS-sairaudesta. Monet kertoivat myös henkilökohtaisia kokemuksiaan ALS:sta ja siitä, mikä on tai on ollut heille tärkeää sairauden kanssa jaksamisessa.

Tukihaasteen Facebook-sivu tavoitti lähes 3 000 ihmistä. Instagramissa Tukihaasteen sivulla oli noin 19 000 näyttökertaa. Myös useat yritykset jakoivat tietoa Tukihaasteesta, ALS ja elämä -hankkeesta sekä ALS-taudista omissa kanavissaan. Tukihaaste sai julkisuutta some-kanavien lisäksi Vantaan Sanomissa ja Roll FM-radiokanavalla.

ALS ja elämä -hanke kiittää lämpimästi kaikkia haasteeseen osallistuneita, Uudenmaan Lihastautiyhdistyksen ALS-työhön lahjoittaneita sekä upeita vapaaehtoisia, jotka olivat mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa!

Tukihaasteeseen jaetut kuvat pysyvät nähtävissä haasteen Facebook ja Instagram-sivuilla. ULY:n ALS-työhön on mahdollista tehdä lahjoituksia aina heinäkuun loppuun saakka. Lisätiedot Tukihaasteen sivuilla.

Skip to content