Vertaistuki

Tärkein tavoitteemme on tarjota vertaistukea kaikille. Järjestämme diagnoositapaamisia säännöllisesti sekä tarpeen mukaan. Toimintaamme kuuluu myös vertaistukitapaamisten järjestäminen esimerkiksi läheisille ja omaisille, lapsille ja sisaruksille, vanhemmille ja perheille, työssäkäyville, ikinuorille ja tietyllä alueella asuville. Tapaamisten teemana voi olla eri elämän osa-alueisiin liittyvät asiat, esimerkiksi apuvälineet, kipu, fysioterapia, ravinto tai yhdessäolo voi olla vain rentoa hyvän mielen tavoittelua.

Vertaistuella ja neuvonnalla tuemme lihastaudin kanssa elävien selviytymistä diagnoosin saamisen jälkeen sekä sairauden edetessä. Lihastautidiagnoosin saaminen merkitsee usein entisten vaihtoehtojen ja elämänkulun uudelleen arviointia ja siksi jo alkuvaiheessa saadulla tiedolla on suuri merkitys arkeen. Neuvonta ja vertaistuki auttavat löytämään omaan tilanteeseensa sopivat tukimuodot ja palvelut.

Järjestämämme vertaistukitoiminnan kautta luodaan parempaa huomista. Osallistujien on vertaistukitapaamisissa mahdollista tavata muita samassa tilanteessa olevia ja jakaa omaa kokemusperäistä tietoaan. Vertaistuki osaltaan auttaa myös vasta diagnoosin saaneita uudessa elämäntilanteessa uskomaan tulevaisuuden järjestymiseen. Vertaistuki välittyy monella tavalla; esimerkiksi vanhempia helpottaa nähdä elämässään hyvin selviytyviä nuoria ja aikuisia. Näin vanhemmat saavat näkemystä lapsensa tulevaisuuteen ja lapset omaan aikuisuuteensa. Yhdessä toimiminen antaa uskoa omiin kykyihin vaikuttaa asioihin.

Säännöllisesti kokoontuvista vertaisryhmistä löydät tietoa Säännölliset ryhmät-sivulta.

Mille diagnoosille kaipaisit vertaistukitapaamista? Kerro ajatuksesi toimistolle 040 833 9430 tai toimisto@uly.fi

tapahtumat1__1489580951_80.220.129.21