Leikekirja

Lihastauteihin, yhdistykseen ja liikuntarajoitteisuuteen liittyviä uutisia ja tutkimuksia on listattu alle:

Vinkkaa meille uutisesta tai tutkimuksesta, joka olisi hyvä lisätä tähän listaan!

Karkkilan Tienoo 25.11.2014: Fyysiset voimavarat eivät ole vahvuuden mitta

Uusi hitaasti etenevä motoneuronitauti löydetty Suomesta

Motoneuronitaudit ovat parantumattomia ja usein nopeasti kuolemaan johtavia sairauksia. Neurologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa kuvattiin uudenlainen, selkäytimen alempia liikehermosoluja vaurioittava sairaus, LOSMoN, jonka oirekuva on huomattavasti lievempi.