Uudenmaan lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä -hanke

”Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy”

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä -hanke

”Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy”

Vertaistuki

Ajatusten ja oman tilanteen jakaminen voi olla helpompaa samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Vertaisuutta voi kokea monenlaisissa elämäntilanteissa, mutta moni pitää sitä korvaamattomana apuna silloin, kun vakava diagnoosi osuu omalle tai läheisen kohdalle. On helpottavaa kertoa elämäntilanteestaan ihmisille, jotka ovat itse olleet tai ovat parhaillaan samassa tilanteessa.

Moni ALS-diagnoosin saanut tai läheinen on kertonut, että pidempään sairastaneiden tapaaminen on ollut heille tärkeää. Se on auttanut ymmärtämään, että sairaus etenee eri ihmisillä hyvin eri tahtia ja eri tavoin. Vertaiset, jotka ovat eläneet sairauden kanssa jo pidempään, pystyvät jakamaan omaa kokemustietouttaan esimerkiksi erilaisista apuvälineistä ja muusta tuesta. Omalla esimerkillään he osoittavat, että ALSin kanssa voi elää hyvää elämää erilaisten tukiverkostojen avulla.

Tiedot Uudenmaan lihastautiyhdistyksen sekä ALS ja elämä -hankkeen ALS-vertaisryhmistä